71-206 Szczecin
ul. Somosierry
tel.601 058 865
email: biuro@warko.com.pl
 
OCZYSZCZALNIE SCIEKW
ZBIORNIKI NA WODE DESZCZOW
CYSTERNY NA WOD
BIOPREPARATY
MATERIAY AKUSTYCZNE
GEOWKNINY
POLISTYREN EKSTRUDOWANY
ELEWACJA KLINKIEROWA
BLACHA DACHWKOWA PLANNJA
BRAMY GARAOWE
OKNA PCV
MATERIAY IZOLACYJNE
STRONA GWNA


Firma DOW jeden z najwikszych wiatowych koncernw chemicznych - oferuje pyty z niebieskiej ekstrudowanej pianki polistyrenowej przeznaczone do izolacji dachw, tarasw, cian piwnic, mostkw termicznych i podg.

Produkty Styrofoam charakteryzuj si jednorodn, zamknitokomrkow struktur, dziki ktrej materia cechuje szereg unikalnych waciwoci:
 • doskonae, niezmienne w czasie parametry izolacyjnoci termicznej,
 • odporno na dziaanie wilgoci oraz cykli zamraania i roszenia,
 • odporno na korozj biologiczn,
 • stabilno wymiarw


Pyty Roofmate SL posiadaj parametry speniajcy wszystkie wymagania stawiane izolacji termicznej dachw odwrconych i cian piwnic:
 • niewraliwo na wilgo;
 • doskonae parametry izolacyjnoci termicznej niezmienne nawet pod wpywem dugotrwaej ekspozycji na dziaanie wilgoci;
 • odporno na korozj biologiczn;
 • wysok wytrzymao mechaniczn;
 • odporno na dziaanie mrozu;Pyty Roofmate SL stosowane w dachach odwrconych winny by ukadane na izolacji przeciwwodnej na styk, bez klejenia, w pojedynczej warstwie. Na powierzchni pyt izolacji termicznej powinna by uoona ochronno-separujca, przepuszczajca wilgo i par wodn, warstwa geowkniny o ciarze 140 g/m2. W przypadku dachw nieuytkowych jako wykoczenie zaleca si uoenie ochronno-dociskowej warstwy wiru o gruboci min.5 cm. Tarasy mona wykoczy 3 cm warstw drobnego wiru, na ktrym ukadane s pyty chodnikowe. W przypadku dachw zielonych nad warstw filtracyjn z drobnego wiru umieszcza si warstw wegetacyjn.Pyty Roofmate SL stosowane do izolacji przeciwwodnej ciany piwnicy winny by mocowane punktowo. Do klejenia naley uywa wodnych emulsji bitumicznych lub klejw wolnych od rozpuszczalnikw. Zakadkowo uksztatowane krawdzie gwarantuj dokadne, wolne od mostkw termicznych poczenia pyt. W poczeniach krawd pyty znajdujcej si na grze powinna zachodzi na krawd dolnej pyty. W przypadku pyt poddanych dziaaniu cinienia wody gruntowej caa powierzchnia pyt powinna by przyklejona do izolacji przeciwwodnej. Floormate - pyty z niebieskiej ekstrudowanej pianki polistyrenowej nale do grupy produktw firmy DOW zaprojektowanych do specjalnych zastosowa izolacyjnych.
Pyty Floormate posiadaj parametry speniajce wszystkie wymagania stawiane izolacji termicznej podg w budynkach mieszkalnych jak rwnie uytecznoci publicznej:
 • wysok wytrzymao mechaniczn;
 • doskonae parametry izolacyjnoci termicznej, nawet jeeli produkt poddany jest dziaaniu duych obcie
 • odporno na dziaanie wilgoci;
 • minimaln odksztacalno pod dziaaniem obcie;
 • odporno na dziaanie czynnikw mechanicznych.

  Zamwiony materia dostarczamy bezporednio na plac budowy na terenie caego kraju niezalenie od iloci.
Naprawa laptopów Szczecin