71-206 Szczecin
ul. Somosierry
tel.601 058 865
email: biuro@warko.com.pl
 
OCZYSZCZALNIE SCIEKW
ZBIORNIKI NA WODE DESZCZOW
CYSTERNY NA WOD
BIOPREPARATY
MATERIAY AKUSTYCZNE
GEOWKNINY
POLISTYREN EKSTRUDOWANY
ELEWACJA KLINKIEROWA
BLACHA DACHWKOWA PLANNJA
BRAMY GARAOWE
OKNA PCV
MATERIAY IZOLACYJNE
STRONA GWNA

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE CIEKWZapewniaj oczyszczanie ciekw socjalno-bytowych, odprowadzonych z domw jednorodzinnych,leniczwek,zakadw usugowych i gastronomicznych, budynkw mieszkalnych,hoteli, domw wczasowych itp. zlokalizowanych na terenach nieuzbrojonych w sieci kanalizacji sanitarnej.

W naszej ofercie znajduj si rone rozwizania umoliwiajce oczyszczanie ciekw w rnych warunkach.

- Hybrydowe oczyszczalnie ciekw-oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne przeznaczone do oczyszczania ciekw bytowo-gospodarczych w kadych warunkach gruntowo wodnych dziaajcych na zasadzie osadu czynnego i zoa biologicznego. Monolityczny zbiornik czy w sobie dwa procesy oczyszczania ciekw: beztlenowe realizowane w osadniku i tlenowe realizowane w bioreaktorze na zou biologicznym. Podstawowe zalety to wysoki stopie redukcji zanieczyszcze, odporno na zmiany obcienia, maa powierzchnia montau. Zastosowanie zaawansowanej automatyki umoliwia wysoki komfort uytkowania. Waciwy dobr wielkoci zbiornikw i ukadw sterujcych umoliwia tworzenie oczyszczalni o wydajnociach od 4RLM do 75RLM


-Oczyszczalnie z drenaem rozsczajcym-dziaanie w oparciu o procesy beztlenowej fermentacji zachodzce w osadniku gnilnym podstawowym urzdzeniu w systemie oczyszczania ciekw, wykonanym z polietylenu wysokiej gstoci (PEHD).Doczyszczanie tlenowe cieku realizowane jest poprzez system zoa rozsczajcego. Elementem niezbdnym do prawidowego funkcjonowania systemu jest stosowanie pod drenaem rozsczajcym kruszywa gdzie nastpuje natlenienie cieku.

[Rozmiar: 259107 bajtw]

-Oczyszczalnie z tunelami rozsczajcymi-dziaanie oczyszczalni jest analogiczna do dziaania oczyszczalni z drenaem z tym e doczyszczanie tlenowe odbywa si w tunelach rozsczajcych. Tunele rozsczajce s znakomit alternatyw do tradycyjnego systemu drenau rozsczajcego z podsypk wirow. Zastosowanie tuneli rozsczajcych eliminuje kruszywo i geowknin, zmniejsza powierzchni ukadu rozsczajcego, a take pozwala na zmian kierunku ukadanych tuneli.


-Zbiorniki bezodpywowe- w przypadku braku moliwoci zastosowania oczyszczalni ciekw posiadamy w naszej ofercie zbiorniki o rednicy wewntrznej 120mm i 1600mm i pojemnociach od 2 do 30 m3. Zbiorniki trzywarstwowe TRY wykonane s z polietylenu wysokiej gstoci PEHD. Charakteryzuj si odpornoci na wikszo niebezpiecznych substancji chemicznych oraz obojtnoci na rodowisko naturalne. Nadaj si do magazynowania ciekw socjalno-bytowych, ciekw z pomieszcze ubojowych, substancji ciekych z przemysu rolno-spoywczego.

Dostarczamy, montujemy i serwisujemy oczyszczalnie ciekw na terenie wojewdztwa zachodniopomorskiego. Posiadamy autoryzacj firm SOTRALENTZ i EURO-PLAST oraz due dowiadczenie nabyte na szkoleniach producenta a take wiedza praktyczna od 1996r.

Naprawa laptopów Szczecin